عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات را چگونه ارزیابی می کنید ؟
(36.28%) 127
عالی
(37.42%) 131
خوب
(16%) 56
متوسط
(10.28%) 36
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 350