شما طرفدار كدام تيم هستيد؟
(8.058%) 327
استقلال
(0.566%) 23
تراكتور سازي
(90.06%) 3655
پرسپولیس
(0.246%) 10
سپاهان
(1.059%) 43
ملوان

تعداد شرکت کنندگان : 4058